DSB varsler strenge tider for udlandstrafikken

Når den ny køreplan træder i kraft d. 11. december 2016 skal rejsende fra Sjælland slås om pladserne i mindre og færre EC-tog til Hamburg, der kører i køreplaner, der med togskifte i Hamburg ikke hænger godt sammen med tog videre sydpå. Der kommer til at gå mange år før det igen - muligvis - vil lykkes at køre med el-tog for passagerer mellem de to nabolande. Og nattog ligger ikke DSB på sinde.

Det lykkedes d. 27.5. 2016 efter lang tids ventetid at få audiens hos DSB for at drøfte udsigterne for international trafik sydpå.

Deltagerne fra Netværket for Bæredygtig Trafik var:

  • Niels Wellendorf (Rådet for Bæredygtig Trafik)
  • Gunnar Olesen (Vedvarende Energi) og
  • Poul Kattler (Rådet for Bæredygtig Trafik)

Vi mødtes med Lars Krogsdam, Chef for langsigtet planlægning og Jan Sigurdur Christensen, underdirektør planlægning. Vi var velkomne til at tage noter.

Lars: Trafikkontrakten fra 2015 pålægger ikke DSB at køre med nattog. (PK: Forhindrer det heller ikke). Vi var i dialog med ministeriet herom og samtidig kom DB frem til den samme konklusion, nemlig at nattoget skulle stoppes (PK: Det skete som bekendt i 2014, før trafikkontrakten blev færdig). Der var ikke lønsomhed i den forretning, passagerne var ikke parat til at betale det, som det kostede at drive dette specielle produkt. Interrail rejsende brugte toget som billig overnatning. Og det passede slet ikke ind i DSB's øvrige drift.

Lars: Sæsontoget IC-nat København-Hamburg er pænt belagt.

Lars: Den dag den faste Femern forbindelse står færdig er det svært at forestille sig (som politikerne tror) at der er basis for mange passagertog, fx. i en- eller to-timers takt, hvis det skal foregå i "fri trafik" (uden nogen form for tilskud). Åbningen af Femern forbindelsen burde ikke sætte en stopper for tog mellem Jylland og Hamburg i henhold til trafikkontrakten.

Lars og Jan: DSB har netop besluttet sig for at indkøbe ca. 26 nye el-loks, hvoraf de 12 som option skal kunne køre til Tyskland. De skal trække dobbeltdækkertog via den nye Ringstedbane og på Nordvestbanen. Køreplan 19 bliver en ny milepæl. De 12 lokomotiver vil så kunne køre med (ligeledes) ny-indkøbte vogne til Hamburg. Og gøre det samme den dag Femern forbindelsen måtte åbne. Lokomotiverne skal i udbud, og det er en langvarig proces. At få 12 stk. som to-systems lokomotiver komplicerer billedet, og så længe det kun er en option, kan denne mulighed naturligvis vælges helt fra.

Lars: Kan det lykkes med hjælp fra ngo-miljøet at lægge pres på politikerne, så de 12 lokomotiver figurerer i udbuddet ikke bare som option, men som virkelighed, så kan der løsnes op for denne usikkerhed. DSB har ikke tænkt sig at købe to-systems togsæt. Skal der køre DSB-tog til Hamburg fremover skal det være med lokomotiver. De nye el-loks vil efter planen kunne leveres sidst i 2019 og kunne indgå i K20.

Lars og Jan: For 1½ år siden kom det som et lyn fra en klar himmel for DSB, at DB definitivt ikke ville køre ICE-TD (BR 605) længere end til december 2016. DSB's andel af betalingen var ellers øget meget, og DSB havde nok været parate til at betale endnu mere for at fortsætte. Men at købe de ret dårlige togsæt ønskede DSB ikke. Udfasningen i Jylland og til Berlin skete som bekendt for et halvt år siden. Hvad kan DSB så gøre? Det blev drøftet med DB ved den lejlighed. DB var ikke indstillet på at komme DSB til undsætning, man mente ikke man havde andre alternativer, selvom lokomotivtrukne tog også kom på banen. Faktisk så det så sort ud, at DSB overvejede at trække sig helt ud af kørsel til Hamburg, for i henhold til trafikkontrakten skal der være en operatør syd for grænsen at samarbejde med, og det kunne man have fremført ikke længere var tilfældet. Men det kort blev ikke trukket. Til gengæld tog DSB IC3 kortet frem.

Reelt kan 16 IC3 togsæt (kaldet ICU, eller IC Indusi) bringes (tilbage) i drift til Hamburg. Det 17. togsæt kommer ikke ud at køre igen. Syv ICU er bundet i Jyllandstrafikken til Hamburg - som det er idag. Så skulle der være ni tilbage, men DSB påtænker kun at indsætte seks på Sjælland, da materielsituationen i øvrigt er trængt (pga IC4 skandalen). Der er ikke cykelmedtagelse i disse tog. Når IC4 bedre kan komme igang i landsdelstrafikken kan de sidste ICU måske komme på Femern forbindelsen. Ngo-miljøet kunne jo lægges et pres på, at alle ICU kommer igang til Hamburg, men det er altså ikke planen for næste køreplan.

Derfor bliver der meget reduceret kapacitet Sjælland - Hamburg, både i form af pladser og i form af afgange. Det bliver absolut det mindste. For at presse citronen så meget som muligt, har det ikke været muligt at tilgodese specielt gode skifteforhold i Hamburg, så regn ikke med gode korrespondencer videre med tog. "Ikke alle ligger lige kønt". Til gengæld vil DSB opformere ICU sæt (der kan køre to ad gangen på de største afgange - der er netop plads på færgens vogndæk til to) med lokale IC3-sæt til Nykøbing, som vi kender det i dag med ICE.

Lars: I 2018 og 2019 planlægger Banedanmark omfattende sporarbejder på Sydbanen Ringsted - Nykøbing Fl. Ikke i 2017. Det vil i henhold til en foreløbig plan foregå som sporspærringer i 7-8 uger ad gangen. Og så vil DSB nok foretrække at sætte passagererne i busser og ikke køre udenom via Fyn. Der vil således ikke være konkurrence om sporene med regionaltrafikken. (PK: Det er jo godt!).

Med K20 vil DSB som nævnt kunne køre med lokomotivtrukne tog evt. med IC-vogne (PK: IC-dobbeltdækkere efter tysk forbillede? Det vil medvirke til at aflaste den anspændte materielsituation. Der vil formentlig blive cykelmedtagelse, men det er noget vi skal lægge vægt på).

Sålænge færgerne sejler føler DSB sig forpligtet til at køre tog via Femern (PK: Så er der jo også tog til Lübeck). Ellers kunne man godt forestille sig (PK: som vi havde foreslået til mødet) at køre i en hurtig køreplan fra København via Kolding, Flensborg til Hamburg med el-tog og vogne.

Jan: Det er vigtigt at de produkter, vi ender med, passer ind i produktionsapparatet. (PK: Kan tolkes som nye togvogne, der i en vis udstrækning kan indgå på linje med de eksisterende dobbeltdækker vogne).

Netværket: Gav DSB kopier af pressemeddelelse fra ÖBB om satsning på nattog i Europa.

Om at købe billetter til internationale tog

Jan: Med vores salgssystem inviterer vi ikke ligefrem til flere kunder. Noget af det betjente salg er nok lukket for tidligt før end det digitale salg var helt på plads. Der kommer en ny "salgskerne" - er desværre forsinket - og kommer denne sommer. Det skulle gøre det lettere at sælge billetter - også til udlandet. DSB samarbejder salgsmæssigt udmærket med DB. Men DSB anerkender ganske rigtigt ikke i fuld udstrækning DB's BahnCard25.

Netværket: Du ved godt at DB's on-line billetsalg ikke kan sælge billetter, der fx går over to grænser? Typisk kan man heller ikke købe nattog on-line.

Jan: Vil undersøge mere om det ny billetsystems indvirken på udlandssalget. Det kommer næppe til at vokse ind i himlen.

Fremtidigt samarbejde

Jan: Prøv at få EU til at interessere sig for passagertog som en europæisk ting. Man kunne sagtens forestille sig, at EU udbød internationale og nattog, så skulle der nok ske noget!

Jan: Lad os mødes igen sidst på året. Vigtigt at holde kontakten. Der er ting, som ngo'erne kan tillade sig, som DSB ikke kan tillade sig.