Dampfbahn Furka Bergstrecke

Da sommerdriften på Furka Oberalbbahn (FO) 11. oktober 1981 lukkede over Furkapasset (og basistunnelen blev indviet 1982) var det slut med normal togdrift på denne spektakulære strækning. Ikke underligt at entusiaster i Verein Furka-Bergstrecke allerede få år efter i 1983 satte sig for mål at genåbne strækningen, vel og mærke i den originale udgave med damplokomotiver.
Det har Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG (DFB) fra 1985 haft held med. Ud af de 10 oprindelige lokomotiver til strækningen af typen HG 3/4 fra 1913 og 1914 havnede fire i Vietnam og er siden tilbagekøbt og ved en storstilet manøvre i 1990 bragt tilbage. To af disse (nr. 1 og nr. 9) blev i 1993 sat i drift i den fineste, originale stand. Et mindre lokomotiv fra Visp-Zermatt Bahn af typen HG 2/3 er ligeledes driftklar. Dertil kommer HG 3/4 nr. 4, der aldrig forlod Schweiz, som i 2002 også blev klar til drift på DFB.

I etaper fra 1992 kørte der igen tog på den gamle strækning. Fra 2000 så langt som fra Realp til Gletsch, og fra 12. august 2010 hele vejen til Oberwald på vestsiden af passet. Ovenfor ses nr. 1 rangere hen til togstammen i Realp i juli 2008. Oversigt over DFB lokomotiver, se her. Bemærk tunnelportalen til Furka basistunnelen midt i billedet, hvor alle regulære tog passerer mellem Realp og Oberwald.

Alt efter hvor mange, der har reserveret plads, får lokomotivet flere eller færre vogne på krogen. Her er vi i september 2005, hvor nr. 1 har et ganske stort tog at trække. Bemærk ombygningen af DFB stationen i Realp, der var afsluttet i 2008.

Så kobles tandhjulene til tandstangen og opstigningen begynder med den relativt nye Wilerviadukt over floden Furkareuss.

Genhør gerne dampslagene ved start op af den 110‰ stejle strækning.

Her ses en oversigt over strækningen, der nu er i drift hele vejen fra Realp via Gletsch til Oberwald. Floders og landevejenes forløb er tegnet ind med tynde streger.

Dampfbahn Furka-Bergstrecke nr. 1 bremser i regnvejr dagens veterantog fra Gletch til Realp, alt mens det passerer Steffenbachbrücke.
Broen er speciel, fordi den om vinteren simpelthen klappes sammen og pakkes til siderne, for ikke at blive beskadiget af de hyppige laviner. Den lille dal med bækken ser nu i september fredelig ud, men forvandles om vinteren til et farligt sted for små jernbanebroer.

Skitse af broen, der er blot 36 meter lang og har en hældning på 110‰. Banestykket var faktisk opført allerede i 1916, men først taget i brug (p.gr.a. konkurs af det fransk dominerede baneselskab) i 1925. Den oprindeligt opførte stenbro over Steffenbach var allerede ved det første tøbrud d. 16. maj 1916 smadret af en lavine. Derfor opførte firmaet Th. Bell i 1925 den enestående sammenklappelige bro, som man kan risikere at passere upåagtet på vej op. Der kommer tre korte tunneler, og så kommer broen.

I juli 2008 brækkede der en koblingsstang mellem lokomotiv og rejsegodsvognen lige inden stationen Tiefenbach. Heldigvis er der to koblinger, så vi undgik en katastrofe på den stejle strækning! Men vognen måtte jo kobles af og efterlades på et sidespor.

Passagererne på denne regnfulde julidag venter på at lokomotiv nr. 1 kommer tilbage og henter deres boggievogne. Vognene er originale fra banens start og omfattende renoveret - og bragt tilbage til den oprindelige stand.

Med kun to vogne er det ikke så hårdt at være fyrbøder (tv.). Lokomotivføreren (th.) åbner fyrets låge. Et barn, pårørende til personalet, sidder i fyrkassen.

Mens regnen går over i slud i juli måned, er toget kommet til pashøjden i 2163 meter. De frysende passagerer har søgt tilflugt i de opvarmede telte til venstre for toget, hvor der serveres varm kaffe og glögg.

I september 2005 var vejret bedre og det lidt længere tog hviler ud inden fortsat kørsel. Bemærk den åbne vogn lige efter lokomotivet. Den lukkes med skodder inden toget kører videre gennem pastunnelen, for ikke at kvæle passagererne...

Dette er virkelig et øde sted. Landevejen over Furka passet går langt over banen netop hér, hvor banen skal igennem scheitel- (pas-)tunnelen, der er 1874 meter lang.
Tunnelen blev forlænget lidt i 1925 i forhold til længden, da det krakkede baneselskab i 1915 havde fået hugget hul i bjerget. Den er nemlig sikret med 21 meters lavinesikring fordelt på de to meget lavine eksponerede indgange (der om vinteren lukkes med kraftige trædøre).

Vel ude på den anden side går det nu stejlt nedad i Rhonedalen. Landevejen snor sig ned til højre og kløften ret fremme markerer den dal, hvor Rhonegletcheren for hundrede år siden lå i al sin magt og vælde.
Denne etape fra Muttbach til Gletch var forøvrigt brugbar (og lejlighedsvist benyttet af udflugtstog) allerede i 1915 på trods af at tunnelen (og den videre fart over Andermatt til Disentis) ikke blev benyttet.

Rhonegletcheren kun nu kun skimtes som en gråhvid klat lige over den gamle hotel tilbygning bagerst i billedet. Toget er ankommet til den i 2008 midlertidige endestation i Gletsch.

Her løber lokomotivet om og kører hen til drejeskiven, hvor det pr. håndkraft drejes 180 grader, så det kan løbe forlæns, når toget efter frokostpausen skal returnere til Realp med samme vognstamme.
Det kunne godt køre baglæns, men det er en tradition fra banens start at lokomotiverne altid kører retvendt.

Efter frokost valgte vi i 2008 at gå ned langs den dengang ikke ubrugtagne strækning fra Gletsch til Oberwald. Vi ser banen komme ud af spiraltunnelen (med porte, så sneen om vinteren ikke skal fyge ind i tunnelen). Banen var i 2008 renoveret og prøvekørt gennem tunnelen og videre ned i dalen og idag befærdes den.

Tog på vej til Oberwald set fra vandrestien på den modsatte side af dalen.
Det er dejligt at DFB fra august 2010 kunne køre de fine veterantog helt over Furka fra Realp til Oberwald - heraf nogle gennemgående over hele passet. Andre kører kun op til Gletch og vender.

DFB sporene i Oberwald med et MGB diesel lokomotiv. Dette lokomotiv bruger MGB som trækkraft til arbejdstog hvor luftledningerne mangler eller er uden strøm. Kort efter billedet blev taget kørte det en tur til Gletch og retur.
I Oberwald lades der i øvrigt biler på biltransporttoget. Tunnelen der anes i baggrunden, er ikke Furka basistunnelen, men en samtidig bygget tunnel under bjerget ved Oberwald.

Herunder en YouTube film, som er lagt ud af DBF selv:

Links:
Om DFB i Wikipedia
Dampfbahn Furka Bergstrecke's egen hjemmeside