Inselbahn Wangerooge

Der er en hel række af øer langs Hollands og Tysklands nordsøkyst, der hedder de Frisiske øer. De er præget af flotte strande, masser af ændringer pga strøm med transport af sand, og store tidevands forskelle.

Wangerooge er den østligste. Fra badekysten mod nord er der god udsigt til alle de fragt- og containerskibe, der er på vej til/fra Hamburg.

Wangerooge udmærker sig ved at være helt bilfri. Færgen fra fastlandet (Harlesiel) tager ikke biler med, så en smalsporet jernbane på øen klarer al transport af både passagerer og gods.

Det er en stor oplevelse at færdes i et samfund, der udmærket klarer sig uden biler. Der er villaveje med fortove, men kørebanen er forbeholdt cykler med alskins anhængere og nogle få, små el-køretøjer á la golfbiler.

Pga de store tidevandsforskelle er sejlplanen og dermed køreplanen for øens bane forskellig hver dag på året. Der er 3-4 dobbeltture. Nogen gange kan hele morgen og formiddag være uden samfærdsel. Andre gange er det eftermiddag og aften, der er uden tog og færge.

Hér møder vi DB's lille tog, der har rangeret fladvogne frem til færgen, lige da vi lægger i land en aften i starten af oktober 2015.

Passagererne går fra færgen på kajen til passagervognene. Vogn nr. to rummer afdeling for barnevogne og bevægelseshandicappede. En rampe gør det let at komme ombord.

Fra depotet i Wangerooge by. Denne morgen er der ingen trafik pga af lavt tidevand. Drift lokomotiverne befinder sig i remisen til venstre bag de firkantede døre.

En vognstamme er oprangeret ved perronen, med det gamle fyr i baggrunden.

I Wangerooge by er banen inde bag diget, der beskytter byen mod ekstra høj vandstand. Banens passage af diget er under forbedring for at kunne modstå fremtidig større højde af vandet. To store klapdøre skal kunne gøre diget tæt, når vandet truer byen udefra (i synsretningen). Dørene er endnu ikke monteret.

Banen med 1000 mm. smalspor forgrener sig ude i marsken. Retningen er tilbage mod Wangerooge by. Sporet til venstre går mod vestenden af øen, og benyttes kun lejlighedsvist. Hovedstrækningen til havnen er tæt ved fotografens fødder.

Nu kommer dagens første tog fra Wangerooge med afgang kl. 12.00.

Og her har det så passeret på vej mod havnen.

Senere på eftermiddagen en af de næste afgange mod havnen. Tog er lige kommet og passagerer med tung bagage står af og venter på deres bagage.

Bagage kan nemlig i Harlesiel sættes på disse små containere, og som en service bringes containere af personalet om bord på færgen, omlades til toget og i Wangerooge henter man så de tunge kufferter.

Der var lidt uorden i toggangen denne eftermiddag. Bemærk et tilsvarende tog forude, som rangerer på havnen, og holder vores tog tilbage.

Så er der plads til at vi kan køre ind på spor 1. Havnekontoret på pæle ses til venstre. Passager i det modgående tog står klar til at få fornøjelsen af at være forrest på turen til Wangerooge - for lokomotivet er for nylig begyndt at skubbe hele vognstammen den ene vej - praktisk. Og med en herlig mulighed for alle barnlige sjæle og fotografer. Personale med walkie talkie fungerer som udkigspost. Men han er lige nu henne ved skiftesporet - så det andet tog kan køre, så snart vi er på plads.

Noget af miseren den eftermiddag må også skyldes et rent godstog med rigtige, store containere. Der er en særskilt godsfærge, der var kommet til øen samtidig med de to passagerfærger.

Passagerer til færgen lister imellem de to togstammer.

Ude til venstre kan man ane første tog til Wangerooge ude på strækningen. Godstoget er lige ved at sætte ud på strækningen, hér skubbes der også. Det sidste tog er blevet tømt for passagerer på vej til fastlandet.

Forreste del af toget med godsvognene er først kørt på plads ved færgen, så losningen er igang. Så gøres landgangen parat - lidt besværlig manøvre, men der er altid god tid ved denne forbindelse. Øens tempo er simpelthen afslappet!

Fire mand er beskæftiget med denne opgave samtidig.

Vi er klar til at køre tilbage til Wangerooge by. Marchhastigheden er 20 km/t, jeg tror topfarten kan blive svimlende 30 km/t.

Morgenafgang fra Wangerooge. DB stationsforstanderen har netop slået med sin kuglepen på lampeskærmen på sin sorte skrivebordslampe, så med mikrofonens hjælp er der slået en jingle an før han formfuldendt annoncerer togets afgang.

Morgenstemning fra forreste vogn.


Nyd min film fra banen. Heldigvis kan YouTube hjælpe med de uværgerligt rystede billeder. Jeg aner ikke hvordan man fx fra togets front skulle kunne holde et filmkamera stille nok uden software som det, YouTube stiller til rådighed!

Rejsetips:
Man må køre via Hamburg - Bremen derned. Pga den skiftende køreplan kan det være svært nogle dage at komme derned på en dag.

En særlig "Tidebus" kører fra Sande til færgen. Pas på, den kører ikke ved alle færge/tog afgange. Billet til Tidebussen købes kun på bussen. Billet til færge/tog købes i færgehavnen. Oveni færge/tog opkræves ved returrejsen kur-afgift. Men på øen kan man til gengæld køre gratis med toget.
Links:

Køreplaner mv.

Wikipedia om Inselbahn (tysk)