Malmtogene på Malmbanen og Ofotbanen

I mange år den nordligste elektrificerede jernbane i Verden. Nu har Murmansk dog også fået strøm over skinnerne, så den rekord er slået. Men de store og lydsvage og tunge tog nord for polarcirklen imponerer.

Der skulle efter sigende køre 12 tog i hver retning, hver med 68 vogne.

I 1903 åbnede banen mellem Kiruna og Narvik. Den svenske del blev elektrificeret i 1915, den norske del først i 1923.

Minerne i Kiruna (foto) og Gällivare er verdens største jernminer og har en stor strategisk og økonomisk betydning. Kiruna by bliver såmænd flyttet, når der er brug for det, fx når de underjordiske miner underminerer byen.

LKAB malmtog klar på den vestlige afgangsrist i Kiruna på vej til den isfri havn i Narvik. Sporene i Kiruna er lavet om for nylig, så malmtogene kører ikke ind forbi byen, men holder sig på den anden side af søen. Passagertog må nu ind og vende ved en ny og midlertidig holdeplads lidt længere fra bymidten.

Ved den østlige afgangsrist i Kiruna. Et tog med 68 læssede vogne er klar til afgang.

Indtryk fra hhv. Kiruna og Narvik i februar og maj 2017.

Malmtog holder et kort ophold ved Rigsgrænsen, hvor Malmbanen skifter navn til Ofotbanen.

Rangering foregår nu om dage med de store togmaskiner. I baggrunden fjorden. Dette tog bliver langsomt trukket ud af losse-faciliteten i malmhavnen. Der er også en "normal" kommerciel havn omme bagved hvor skoven kommer tæt til fjorden.Malmtog kommer til Narvik.

I forgrunden et tomt tog på afgangsristen retur til Kiruna eller Gällivare. Bagved er dobbeltlokomotiv kørt om og skal ind og trække vognstamme ud fra losse-området.

Samme sted. Nu er toget til højre i slowmotion på vej fremad, så vognene kan tømme sig selv i bunden ned i et langt anlæg, der fører malmen ned til skibene i havnen.

Togene kører ikke altid tomme tilbage til Kiruna og Malmberget (Gällivare). Denne dag i maj var et tog klar til at køre med råvarer til produktionen af pellets (jernkugler) oppe ved minerne. Det er knust dolomit blandet med grønligt knust olivin. Ler som bindemiddel til kuglerne er af typen montmoriolit, og kommer med lukkede tankvogne til fabriksanlæggene.

Toget med det grøn-hvide pulver er klar til afgang (nærmest) og et tomt tog er klar bagved.

Lokomotivet Bifrost var rangerlokomotiv i Narvik og står nu på Narvik station.

Rangering d. 4. januar 1903 af den første malmbåd fra Narvik, S/S Upland, med Bifrost som rangerlokomotiv på den høje rampe.

Udskibning i maj måned 2017.

Rejsetips:
Tag og bo i Katterjåkk på Turiststationen, 50 meter fra Malmbanen. Kun åbent fra uge 8 til september.
Links:

Wikipedia om Ofoten banen (norsk)