National støtte til nattog og internationale tog er mulig - men fungerer ikke godt

Næsten alle europæiske nationale nattog (og fjerntog i øvrigt) er subsidieret af nationalstater. Så snart der kørers over grænserne bliver det hele meget mere kompliceret.

England er en undtagelse i den forstand, at nattog er blevet konkurrenceudsat ved udbud, og operatørerne af rentable intercitystrækninger (herunder nattog) er nødt til at betale en præmie til staten.

Den markante undtagelse i Europa er Tyskland, hvor det politisk er besluttet, at alle langdistance tog (altså udover regionaltrafikken) skal drives uden tilskud. Det rammer Europæiske nattog, fordi City Night Line har kørt en række grænseoverskridende nattog. CNL tog uden for Tyskland har i nogle tilfælde kørt med støtte, som det gjorde i Danmark (vi kender ikke omfanget af denne støtte).

Der er to modeller for støtte:

  • Offentlig servicekontrakter under EU-direktiv 1370, der tildeles direkte til de etablerede operatører.
  • Ikke-PSC-ordninger mellem operatører og transport ministerier, ofte baseret på forskel mellem omkostninger og indtægter fra billetsalg. Den heraf manglende gennemsigtighed generer ikke EU-Kommissionen.

Mængden af ​​politiske kontrol / vejledning kan variere betydeligt i begge modeller.

ÖBB Fernverkehr finansieres via en kontrakt i 8 sektorer, som dækker alle ruter undtagen Wien-Salzburg. Der er gråzoner, såsom ÖBB's nattog til / fra Tyskland (Hamburg).

En af de mest gennemsigtige lande er Den Tjekkiske Republik. Støtten til fjerntog gælder næsten alle, undtagen IC / Ex / EF / SC tog mellem Prag og Ostrava (cash cow rute).

Frankrig er også interessant, da alle ikke-TGV fjerntog er støttet under TET kontrakt med transportministeriet. Desværre modtager SNCF stadig flere penge til en dårligere og dårligere service på TET Intercités ruter.

Disse nattog kører "fri trafik", dvs. uden tilskud:

  • City Night Line
  • Snälltaget i Sverige, inkl. Berlin - Malmö
  • SJ Malmö - Stockholm, SJ Göteborg - Stockholm - Åre - Storlien.
  • Thello Paris - Venedig (men Trenitalia er partner, kan så krydssubsidiering finde sted)
  • Optima Express, Villach - Edirne
  • 'Charter' motorrail / ski tog (men "Treski« er en anden gråzone)

Så tilskud er ikke forbudt af Bruxelles! Problemet for internationale nattog er naturligvis hvem, der tager initiativ til at organisere støtten og trafikken. Der er ikke en europæisk organisation med penge eller vilje til at drive nattog på tværs af grænserne.

Tak til Simon Field for denne oversigt.

Se indlæg (på engelsk) om hvordan det tidligere har været med nattog, hvad der er galt nu, og hvad der bør gøres for at få Europæisk støtte til og organisation af nattog.

>> Læs indlægget