Europaparlamentets reaktioner på Kommissionens udspil

Transportudvalget (TRAN) har for nylig (12.10. 2022) vedtaget sine kommentar til transportkommissæren @AdinaValean's handlingsplan om øgning af grænseoverskridende jernbanetjenester til at blive vedtaget i Europa-Parlamentet. Se omtalen af Kommissionens udspil fra december 2021.

Dermed har TRAN gjort hvad der forventedes i EU-processen og det er nu op til Ministerrådet og Kommissionen at føre det ud i livet.

>> Se TRAN's original tekst på engelsk

Hvad er der i TRAN'S svar med særlig relevans for nattog?

(52.) "gentager betydningen af ​​sporadgangsafgifter som en afgørende faktor, der påvirker jernbanemarkedet; opfordrer Kommissionen til at foreslå anbefalinger til særlige infrastrukturafgifter for nattog i de kommende retningslinjer"

(61.) (...) glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den vil vurdere en EU-dækkende momsfritagelse for internationale togtjenester (...)

(27.) (...) påpeger ligeledes (udover for højhastighedstog), at det rullende materiel til nattog har behov for rettidig planlægning for at lette nattogenes renæssance (...)

(38.) (...) behov for at fremme et fælles EU-dækkende arbejdssprog, nemlig engelsk, for lokoførere, der betjener langdistance- og grænseoverskridende passagerjernbaneforbindelser, som ikke taler sprogene i de medlemsstater, der bliver krydset under rejse