Uetliberg Bahn ved Zürich

Denne 10,3 km lange normalsporede og stejle bane er fra 1875 og blev elektrificeret i 1923 efter en økonomisk rekonstruktion af selskabet.

I dag kører den hele vejen fra spor 21 under Zürich hovedbanegård, parallelt med togene på Sihltalbahn (spor 22), som er søster-selskab. Begge linjer er stadig i privat eje, men indgår fuldt i ZVV som S10 (Uetliberg) og S4 (Sihltal).

To nye togsæt fra 2013-14 kommer op til endestationen på bjerget Uetliberg i 813 meters højde. Banen stiger hele 7,9% på den sidste del af turen, hvilket gør det til europæisk rekord for "tunge tog" (i modsætning til visse stejlere sporvognslinjer i Lissabon og Østrig, der også er uden tandhulstræk). I Japan er der en bjergbane med 8%. Og sågar kører Mont Blanc Express en kort overgang med 9%, men det er også smalspor.

Et af de nye togsæt kravler nedad den stejle strækning fra toppen til næste station Ringlikon. Juli 2016.

Det ældre togsæt på vej ned fra station Ringlikon, hvor der er krydsningsmulighed. Der køres med 20-minutters interval i weekenden, og kun 30-minutters interval på hverdagene. Der er også i 2016 et enkelt orange togsæt i brug - resten er de nye røde tog.

Et af de moderne tog passerer kurverne ovenfor station Ringlikon.

1200 volt jævnstrøm i ledning forskudt fra centerlinjen. Foto på Binz station. Fidusen er, at så kan toget køre på linjen fælles med det ene spor på Sihltalbahn de sidste 1,2 km til Zürich hovedbanegård som har standard vekselstrøm på midterledningen.

Hvorfor er strømaftageren oven i købet forskydelig på de nye togsæt? Det betyder ikke, at toget forskyder strømaftageren under normal drift med passagerer. Men det betyder, at togsættene kan deles mellem begge linjer. Det elektriske udstyr kan således både klare 1200 volt jævnstrøm og 15kV 16.7Hz vekselstrøm.

Ældre materiel på banen. Her kan strømaftageren ikke flyttes. Der er også kun elektrisk udstyr til netop jævnstrøm. Bemærk snebunke til venstre, hvor børnene lige har kastet med sne.

Uetliberg Bahn kører forbi dette sted på venstre spor med to luftledninger og kommer således ikke til perron i Giesshübel. Der er fælles stationer med Sihltalbahn i Selnau og på Hbh.

Depot ved station Giesshübel. Sporet mod Uetliberg er i kurven til højre taget op i denne weekend. Det har gjort de tre togsæt længere fremme uden sporforbindelse med deres depot. Under genbesøg i 2016 er dette sporarbejde naturligvis en fjern fortid.

>> Se omtalen af banen på Wikipedia (engelsk)
>> Se banens egen hjemmeside (tysk)