Stævne på Øland september 2001 
Stævnet omfattede 20 balloner, heraf kun én dansk, nemlig Dansk Folkeferie ballonen med Henrik Vedel Jørgensen som pilot.
Fredag aften i blæsevejr lykkedes det arrangørerne at overtale en del balloner til at lave "nightglow", dvs. puste hylstrene op og belyse dem indefra med en lysende flamme.
Ingen skulle lette, for man flyver ikke med varmluftballon i mørke. 
Flyvevejret var heldigvis meget bedre lørdag eftermiddag, hvor selve konkurrencen skulle finde sted.
Da vi havde målt vindretningerne i jordhøjde og højt oppe i luften, kunne vi så nogenlunde bestemme et godt startsted 8 km. fra målområdet.
Her er holdet med Henrik Jørgensen, Jens Møller (Experimentarium) og passager Tomas netop blevet luftbårent, mens crew-medlem Niels Flindt Nielsen står tilbage på jorden sammen med fotografen Poul Kattler (Experimentarium). 
Varmluftballonen er nu oppe i 50 meters højde og piloten holder nøje øje med sin GPS (satellit styret instrument, der viser nøjagtigt hvor man er, hvilken fart man driver med og retningen).
Meningen er nu at de skal vælge flyvehøjde og vindretning, så de kommer så tæt på målet som muligt, hvor de så skal kaste en markør som bevis for deres bedrift.
Målområdet var ved flyvepladsen i Borgholm tæt ved Borgholm Ruin.
Desværre kom OY GOP for nordligt og passerede flyvepladsen og gik ned vest for hovedlandevejen til stor fryd for det store publikum.
Stævnet var meget folkekært og vil uden tvivl blive afviklet også næste år. 
Næste morgen var det ideelt flyvevejr, så en række balloner drog ud i det tidlige morgenlys og fløj hen over Øland.
Dennegang er det pilot Henrik, crew Niels og Poul er med oppe at flyve.
Fotoet viser stemningen i det smukke lys. Ballonens skygge anes til højre over bebyggelsen.
Bag sundet ligger Kalmar på fastlandet.

  Flere fotos