Hamborg-togene

En livsnerve for togrejsende sydpå

Efter at Femern-færgerne lukkede for togene dec. 2019, så er forbindelserne via Kolding den eneste togforbindelse sydpå via Hamborg uanset om din rejse går fra Jylland/Aarhus eller Sjælland/Fyn/København. Der kører fem tog i en tillempet 2-times drift (i højsæsonen køres lidt mere, herunder et IC3-togsæt om natten):

Her ses et IC1 tog i Odense på vej mod Hamborg på præmieredagen.

Turen mellem København og Hamborg tager nu omkring 4 t. 40 m. De tre IC1-tog fra København stopper ikke i Flensborg, men drejer af - ligesom godstogene - ved stationen Flensburg Weiche og sparer godt 10 minutter. Aarhus-togene kører stadig via Flensborg. Og der er stadig nogle få rent danske IC-tog, der ender i Flensborg med korrespondence til Regional-ekspres til Hamborg.

Lidt ændret køreplan fra 17.6. 2023 med elektriske IC1-tog i stedet for diesel IC3

Køreplan efter 17.6. 2023, Københavner-togene (indtil da den "gamle plan", som ligner meget):

Kbh. H. afg. Skifte i Fredericia afg.

Direkte tog

Kolding afg.

Hamburg Hbh. an.
7.07 - 9.18 12.05
8.56 10.45 - 14.06
11.05 - 13.18 16.01
12.56 14.45 - 18.03
15.10 - 17.18 20.02

Nattog til Basel og Zürich afgår 22.07

Hamburg Hbh. afg.

Direkte tog

Kolding an.

Skifte i Fredericia an. Kbh. H. an.
8.56 11.47 - 14.00
10.53 - 14.14 16.03
12.53 15.42 - 17.49
14.53 - 18.14 20.03
16.54 19.42 - 21.53

Nattog fra Basel og Zürich ankommer 7.54

Men der er variationer i anledning af sporarbejdet hen over Fyn og på anden vis, imellem dagene er morgenafgangen fx lagt lidt forskelligt:

11/4 - 29/4 2023 tidlig afgang kl. 07:07

30/4 - 20/5 2023 tidligere afgang kl. 07:01

21/5 - 8/12 2023 "normal afgang" kl. 07:26 (dog ikke i sommerferiekøreplanen 17/6 - 20/8 2023 inkl.)

I husker naturligvis selv at tjekke netop jeres afgang!

NYT (1): Fra 13. juni 2022 vil der i Flensborg opnås forbindelse med et direkte EC-tog med tjekkiske vogne og spisevogn til Prag. EC 175 kører kl. 8.31. Returløbet EC 174 kommer til Flensborg 19.07. Man kunne godt håbe at dette tog kunne omlægges lidt, så det kunne starte i København om morgenen, og gerne integreres i de "normale" Hamborg-tog. Og tilsvarende retur om aftenen.

NYT (2): GRØN STRØM OG MERE PLADS I HAMBORG-TOGENE

Fra 17. juni 2023 forsvinder IC3-togene fra København til Hamborg bliver faset ud. DSB lokomotivtrukne tog med DSB EB som trækkraft foran lejede DB IC1 vogne. Der er lejet i alt 56 vogne. Det giver 50% flere pladser. Aarhus-togene fortsætter med IC3 i resten af 2023. I 2024 forsynes Københavner-togene løbende med de nye Talgo IC-vogne. Indtil der kommer køreledning og strøm til Aarhus/Aalborg kan DSB indsætte Talgo-tog også til Aarhus. Fra december 2023 må rejsende nordfra Kolding imødese togskifte i Kolding, og altså her komme ombord i de elektriske IC1-tog fra København. Vi imødeser fast to-timers (direkte) drift København-Hamborg. Og også inden Femern gerne 1-times drift i stiv køreplan i dagtimerne.

IC1-togstammen medfører en 1. klasses kupé-vogn (se foto længere nede) og noget af en 2. klasses vogn også med kupeer (til rejsende med børn). Hermed kan vi igen i Danmark i en kort periode opleve kupé-vogne i dagtog.

NYT (3): TALGO-TOGSÆT FÅR STYREVOGNE

DSB indkøber nu styrevogne til de Talgo-vognstammer, der er i produktion til DSB i Spanien. Det bekræftes af Talgo i denne pressemeddelelse. Talgo-sættene vil få god bagageplads (fx hylder lige indenfor første sæt døre). De bliver 209 meter lange med sæder til 500 passagerer.

Det drejer sig om 16 stk., og de vil dels frigive nogle EB lokomotiver og afskaffe rangering i Hamborg. Dels betyder det at de danske Talgo-togstammer bliver næsten ens med de kommende tyske (om end uden bistro). Og så kan danske togstammer lettere køre igennem Hamborg til fx Köln eller Berlin, sammen med at tyske kan komme på besøg i København og Aarhus (dette er ubekræftet men samarbejdet mellem DB og DSB har gjort det muligt).

Levering af de første almindelige Talgo IC-vogne bliver i 2024. Styrevognene kommer 2026/27, men får først lov til at bruges som styrevogne fra 2029. Et togsæt Talgo-vogne inkl. styrevogn vil kunne rumme 493 siddende passager. Norge er i henhold til EU Pilot-projekter blevet relevant med Talgo-vognstammer fra København. Også hertil kommer styrevognene på et tørt sted. Vi har ikke dato for det første danske tog til Oslo. Se mere omtale af Talgo-vognene nederst på siden under billedet.

Exit IC3

IC3-togene er bekvemme, men der er for lidt plads til Hamborg, som det fremgår af fotos nedenfor taget for nylig (april 2022). Det skyldes at der kun er 17 IC3-tog, der kan køre til Tyskland. Og da leverandør af nye DSB IC-vogne til udlandstrafikken, Talgo, for nylig meldte et års forsinkelse på leverance, så var det af flere grunde ikke så godt.

For de 17 IC3 togsæt med tysk sikkerhedssystem PZB (Indusi) står for tur til at få nyt signalsystem for at køre i Danmark. Men DSB vil ikke risikere penge og besvær ved at få systemet (et såkaldt STM modul) til at virke sammen med det tyske system. Derfor måtte der gøres noget.


Catering ombord
Nogen kan nok godt huske at togene før i tiden hed EC-tog. Kravet til det navn er at der er et minimum af catering ombord. Via Femern blev dette krav opfyldt på færgen. Nu er der kun en drikkevare-automat i en vestibule. Derfor nedgradering til IC-tog. Der kan dog komme Seven-Eleven udsalg omborg nord for Padborg.

Togene kører DSB i samarbejde med DB. De kører på kommercielle vilkår og er en af DSB's bedst benyttede strækninger. Der er indtil 17.6. kun de 17 IC3 togsæt, der har indbygget tysk indusi sikkerhedssystem (svarer til dansk ATC) og tysk togradio.


Interiør i IC1-tog (1. klasse) henover Storebælt på præmieredagen d. 17.6. 2023.


Cykelmedtagning i IC1-toget. Al bagagen skal afmonteres, før cyklerne kan komme ind på plads.

I løbet af sommeren 2021 endte de danske IC3 togsæt i Hamborg Altona. Normalt kører DSB med to togsæt, og de bliver hurtigt fyldt. Officielt kræves der pladsreservation, men det tager personalet ikke så tungt.


Forhåbentlig fortid: Her ses et par billeder fra hhv. sydgående og nordgående Hamborg-tog april 2022. Som det fremgår, så er togene godt belagt.
Så der er tydeligvis brug for mere kapacitet. Og det kommer der heldigvis også, men med forsinkelse.


Her er hvordan nyt materiel kommer til at se ud med styrevogn i front

Otte nye vognstammer indkøbt hos spanske Talgo - som også Deutsche Bahn er ved at anskaffe til drift i det nordlige Tyskland.

Hver togstamme har plads til 500 passagerer,– til sammenligning kan der sidde 136 passagerer i et togsæt IC3. Det er en anseelig kapacitetsudvidelse, der også er brug for.

Togstammen skal trækkes af DSB’s nye elektriske lokomotiv, Vectron, litra EB, med styrevogn i den anden ende.

Togene skal køre på begge ruterne København-Hamborg og Aarhus-Hamborg (til Aarhus, når strømmen når dertil).

De nye vognstammer er forsinket fra leverandøren og forventes desværre først at komme på skinnerne fra 2024. Styrevogne senere - og ved levering uden at blive brugt som styrevogn - hvilket først kan ske efter en opgradering.