Hamborg-togene

En livsnerve for togrejsende sydpå

Efter at Femern-færgerne lukkede for togene dec. 2019, så er forbindelserne via Kolding den eneste togforbindelse sydpå via Hamborg uanset om din rejse går fra Jylland/Aarhus eller Sjælland/Fyn/København. Der kører fem tog i en tillempet 2-times drift (i højsæsonen køres lidt mere, herunder et IC3-togsæt om natten):

Turen mellem København og Hamborg tager nu omkring 4 t. 40 m. Stoppet i Slesvig-Holsten har skiftet lidt. De tre tog fra København stopper ikke i Flensborg, men drejer af - ligesom godstogene - ved stationen Flensburg Weiche og sparer godt 10 minutter. Aarhus-togene kører stadig via Flensborg. Og der er stadig nogle få rent danske IC-tog, der ender i Flensborg med korrespondence til Regional-ekspres til Hamborg.

Lidt ændret køreplan fra 11.4. 2023

Køreplan efter 11.4. 2023, Københavner-togene (indtil da den "gamle plan", som ligner meget):

Kbh. H. afg. Skifte i Fredericia afg.

Direkte tog

Kolding afg.

Hamburg Hbh. an.
7.07 - 9.18 12.05
8.56 10.45 - 14.06
11.05 - 13.18 16.01
12.56 14.45 - 18.03
15.10 - 17.18 20.02

Nattog til Basel og Zürich afgår 22.07

Hamburg Hbh. afg.

Direkte tog

Kolding an.

Skifte i Fredericia an. Kbh. H. an.
8.56 11.47 - 14.00
10.53 - 14.14 16.03
12.53 15.42 - 17.49
14.53 - 18.14 20.03
16.54 19.42 - 21.53

Nattog fra Basel og Zürich ankommer 7.54

Der er ikke så mange ændringer i forhold til 2022, udover materiellet fra København fra 11.4. (se nedenfor). Men der er små variationer hen over dagen (pussigt nok), og imellem dagene er morgenafgangen lagt lidt forskelligt:

11/4 - 29/4 2023 tidlig afgang kl. 07:07

30/4 - 20/5 2023 tidligere afgang kl. 07:01

21/5 - 8/12 2023 "normal afgang" kl. 07:26 (dog ikke i sommerferiekøreplanen 17/6 - 20/8 2023 inkl.)

I husker naturligvis selv at tjekke netop jeres afgang!

NYT (1): Fra 13. juni 2022 vil der i Flensborg opnås forbindelse med et direkte EC-tog med tjekkiske vogne og spisevogn til Prag. EC 175 kører kl. 8.31. Returløbet EC 174 kommer til Flensborg 19.07.

NYT (2): GRØN STRØM OG MERE PLADS I HAMBORG-TOGENE

Fra 11. april 2023 forsvinder IC3-togene fra København til Hamborg bliver faset ud. DSB lokomotivtrukne tog med DSB EA som trækkraft foran lejede DB IC1 vogne. Aarhus-togene fortsætter med IC3. I 2024 omlægges Københavner-togene løbende alle de nye Talgo IC-vogne. Det må forventes at alle Hamborg-tog kører fra København, og passagerer fra Aarhus må skifte i Kolding. Når der kommer køreledning og strøm til Aarhus kan DSB så igen køre direkte (elektriske) tog fra Aarhus til Hamborg. Dermed kommer der 2-timers drift fra København til Hamborg.

IC1-togstammen medfører en 1. klasses kupé-vogn og noget af en 2. klasses vogn også med kupeer. Hermed kan vi igen i Danmark i en kort periode opleve kupé-vogne i dagtog.

Exit IC3

IC3-togene er bekvemme, men der er for lidt plads til Hamborg, som det fremgår af fotos nedenfor taget for nylig (april 2022). Det skyldes at der kun er 17 IC3-tog, der kan køre til Tyskland. Og da leverandør af nye DSB IC-vogne til udlandstrafikken, Talgo, for nylig meldte et års forsinkelse på leverance, så var det af flere grunde ikke så godt.

For de 17 IC3 togsæt med tysk sikkerhedssystem PZB (Indusi) står for tur til at få nyt signalsystem for at køre i Danmark. Men DSB vil ikke risikere penge og besvær ved at få systemet (et såkaldt STM modul) til at virke sammen med det tyske system. Derfor måtte der gøres noget.


Catering ombord
Nogen kan nok godt huske at togene før i tiden hed EC-tog. Kravet til det navn er at der er et minimum af catering ombord. Via Femern blev dette krav opfyldt på færgen. Nu er der kun en drikkevare-automat i en vestibule. Derfor nedgradering til IC-tog. Der kan dog komme Seven-Eleven udsalg omborg nord for Padborg.

Togene kører DSB i samarbejde med DB. De kører på kommercielle vilkår og er en af DSB's bedst benyttede strækninger. Der er indtil 11.4. kun de 17 IC3 togsæt, der har indbygget tysk indusi sikkerhedssystem (svarer til dansk ATC) og tysk togradio.

I løbet af sommeren 2021 endte de danske IC3 togsæt i Hamborg Altona. Normalt kører DSB med to togsæt, og de bliver hurtigt fyldt. Officielt kræves der pladsreservation, men det tager personalet ikke så tungt.


Her ses et par billeder fra hhv. sydgående og nordgående Hamborg-tog april 2022. Som det fremgår, så er togene godt belagt.
Så der er tydeligvis brug for mere kapacitet. Og det kommer der heldigvis også, men med forsinkelse.


Her er hvordan nyt materiel kommer til at se ud, desværre først fra 2024.

Otte nye vognstammer indkøbt hos spanske Talgo - som også Deutsche Bahn er ved at anskaffe til drift i det nordlige Tyskland.

Hver togstamme har plads til 492 passagerer,– til sammenligning kan der sidde 136 passagerer i et togsæt IC3. Det er en anseelig kapacitetsudvidelse, der også er brug for.

Togstammen skal trækkes af DSB’s nye elektriske lokomotiv, Vectron, litra EB, med et lokomotiv i hver ende.

Togene skal køre på begge ruterne København-Hamborg og Aarhus-Hamborg (til Aarhus, når strømmen når dertil).

De nye vognstammer er forsinket fra leverandøren og forventes desværre først at komme på skinnerne fra 2024.