Hamborg-togene

En livsnerve for togrejsende sydpå

Efter at Femern-færgerne lukkede for togene dec. 2019, så er forbindelserne via Kolding den eneste togforbindelse sydpå via Hamborg uanset om din rejse går fra Jylland/Aarhus eller Sjælland/Fyn/København. Der kører fem tog i 2-times drift (i højsæsonen køres lidt mere, herunder et IC3-togsæt om natten):

Her ses et IC1 tog i Odense på vej mod Hamborg på præmieredagen.

Turen mellem København og Hamborg tager nu omkring 4 t. 40 m. IC1-togene fra København stopper ikke i Flensborg, men drejer af - ligesom godstogene - udenfor Flensborg. Alle jer fra Aarhus, I skal fremover (indtil der kommer luftledning til Aarhus) skifte i Kolding. Og der er stadig nogle få rent danske IC-tog, der ender i Flensborg med korrespondence til Regional-ekspres til Hamborg.

Køreplan efter 11.12. 2023, med direkte vogne København-Hamborg:

Kbh. H. afg. Aarhus afg

Kolding afg.

Hamburg Hbh. an.
7.26 7.45 9.18 12.06
9.26 9.45 11.18 14.06
11.26 11.45 13.18 16.03
13.26 13.45 15.18 18.04
15.26 15.45 17.18 20.04

Nattog til Innsbruck og Wien afgår 20.10. Til Basel og Zürich afgår nattog 22.07

Køreplan efter 11.12. 2023, med direkte vogne Hamborg - København:

Hamburg Hbh. afg.

Kolding afg.

Aarhus an. Kbh. H. an.
8.55 11.56 13.13 13.34
10.53 13.56 15.13 15.34
12.53 15.56 17.13 17.34
14.53 17.56 19.13 19.34
16.55 19.56 21.13 21.34

Nattog fra Innsbruck og Wien ankommer 8.47. Fra Basel og Zürich ankommer nattog 7.54

Men der optræder variationer. I husker naturligvis selv at tjekke netop jeres afgang!

IC1-togstammen medfører en 1. klasses kupé-vogn (se foto længere nede) og noget af en 2. klasses vogn også med kupeer (til rejsende med børn). Hermed kan vi igen i Danmark i en kort periode opleve kupé-vogne i dagtog.

FORSINKELSER

Der har desværre været en del forstyrrelser for Hamborg-togene. Se de sidste 30 dages forsinkelser for EC 391 (første morgentog til Hamborg), EC 397 (der skal nå Innsbruck/Wien nattoget) og EC 399 (der skal nå Zürich nattoget). Øvrige tog, du skal blot bruge dit tognummer.

TALGO-TOGSÆT FÅR STYREVOGNE

DSB indkøber nu styrevogne til de Talgo-vognstammer, der er i produktion til DSB i Spanien. Det bekræftes af Talgo i denne pressemeddelelse. Talgo-sættene vil få god bagageplads (fx hylder lige indenfor første sæt døre). De bliver 209 meter lange med sæder til knap 500 siddende passagerer.

>> Se præsentation af første vognstamme i København

Det drejer sig om 16 stk., og de vil dels frigive nogle EB lokomotiver og afskaffe rangering i Hamborg. Dels betyder det at de danske Talgo-togstammer bliver næsten ens med de kommende tyske (om end uden bistro). Og så kan danske togstammer lettere køre igennem Hamborg til fx Köln eller Berlin, sammen med at tyske kan komme på besøg i København og Aarhus (dette er ubekræftet men samarbejdet mellem DB og DSB har gjort det muligt).

Levering af de første almindelige Talgo IC-vogne bliver i 2024. Styrevognene kommer 2026/27, men får først lov til at bruges som styrevogne fra 2029. Et togsæt Talgo-vogne inkl. styrevogn vil kunne rumme 493 siddende passager. Norge er i henhold til EU Pilot-projekter blevet relevant med Talgo-vognstammer fra København. Også hertil kommer styrevognene på et tørt sted. Vi har ikke dato for det første danske tog til Oslo. Se mere omtale af Talgo-vognene nederst på siden under billedet.

Exit IC3

IC3-togene er bekvemme, men der er for lidt plads til Hamborg, som det fremgår af fotos nedenfor taget for nylig (april 2022). Det skyldes at der kun var 17 IC3-tog, der kunne køre til Tyskland. Og da leverandør af nye DSB IC-vogne til udlandstrafikken, Talgo, for nylig meldte et års forsinkelse på leverance, så var det af flere grunde ikke så godt.

For de 17 IC3 togsæt med tysk sikkerhedssystem PZB (Indusi) står for tur til at få nyt signalsystem for at køre i Danmark. Men DSB vil ikke risikere penge og besvær ved at få systemet (et såkaldt STM modul) til at virke sammen med det tyske system. Derfor måtte der gøres noget.

IC3 er ved at være helt slut til Hamborg. Ved nogle sporarbejde på tysk side kommer der nogle igang, ligesom Interrail-nattoget hen over sommeren 2024 vil blive kørt af IC3.


Catering ombord
Nogen kan nok godt huske at togene før i tiden hed EC-tog. Kravet til det navn er at der er et minimum af catering ombord. Via Femern blev dette krav opfyldt på færgen. Der vil komme Seven-Eleven udsalg omborg nord for Padborg.

Togene kører DSB i samarbejde med DB. De kører på kommercielle vilkår og er en af DSB's bedst benyttede strækninger.


Interiør i IC1-tog (1. klasse) henover Storebælt på præmieredagen d. 17.6. 2023.


Cykelmedtagning i IC1-toget. Al bagagen skal afmonteres, før cyklerne kan komme ind på plads.

Historie: I løbet af sommeren 2021 endte de danske IC3 togsæt i Hamborg Altona. Normalt kører DSB med to togsæt, og de bliver hurtigt fyldt. Officielt kræves der pladsreservation, men det tager personalet ikke så tungt.


Historie: Her ses et par billeder fra hhv. sydgående og nordgående Hamborg-tog april 2022. Som det fremgår, så er togene godt belagt.
Historie: Så der er tydeligvis brug for mere kapacitet. Og det kommer der heldigvis også, men med forsinkelse.


Her er hvordan nyt materiel kommer til at se ud med styrevogn i front

Otte nye vognstammer indkøbt hos spanske Talgo - som også Deutsche Bahn er ved at anskaffe til drift i det nordlige Tyskland.

Hver togstamme har plads til 500 passagerer,– til sammenligning kan der sidde 136 passagerer i et togsæt IC3. Det er en anseelig kapacitetsudvidelse, der også er brug for.

Togstammen skal trækkes af DSB’s nye elektriske lokomotiv, Vectron, litra EB, med styrevogn i den anden ende.

Togene skal køre på begge ruterne København-Hamborg og Aarhus-Hamborg (til Aarhus, når strømmen når dertil).

De nye vognstammer er forsinket fra leverandøren og forventes desværre først at komme på skinnerne fra 2024 (til test, godkendelse og oplæring) og med forventet trafikstart d. 12. februar 2025. Styrevogne senere - og ved levering uden at blive brugt som styrevogn - hvilket først kan ske efter en opgradering.