Tom blok
Oversigt efter typer
Gul streg
Vælg et vandløftningsapparat efter effekt og ønsket vandføring:

Principdiagram
 

Dette skema kan anvendes som en første vejledning, når man står overfor at skulle vælge et apparat, hvor løftehøjden og vandføringen kun er ufuldstændigt kendt.

De første 12 grupper (de cirkel-omskrevne tal) er bemandet med een til tre mand. De effekter, der er angivet på de skrå linier er udgangseffekter. Dimensionen er derfor W. De nederste skrå linier angiver rumfanget. Det måles normalt i kubikmeter, men når man beskæftiger sig med kunstvanding, vil man opdage at dimensionen ha cm [hektar x centimeter] rummer mere information. Én ha cm er (10.000 m2 x 0,01 m) = 100 m3.

De runde cirkler er klikbare og angiver de omtrentlige placeringer af apparaterne i det plan som dannes af løftehøjderne og vandføringen.

Skemaet er udført på dobbelt logaritmisk papir, det indebærer at alle lineære ændringer overalt giver samme relative ændring. Derfor er alle cirklerne lige store.

Se oversigten i tabelform i stedet for !

Gruppe 2: Skovle mv.
Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

 Teori om vandløftning

  Gruppe 4: Skovle mv.
Foto 14, Foto 15, Foto 16

 Teori om vandløftning

  Gruppe 5: Skovle mv.
Foto 11, Foto 12, Foto 13

 Teori om vandløftning

Gruppe 6: Shaduf'er
Foto 21, Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25, Foto 26, Foto 27

 Teori om vandløftning

  Gruppe 7: Vipper
Foto 17, Foto 18, Foto 19, Foto 20

 Teori om vandløftning

  Gruppe 8: Arkimedesskruer
Foto 148, Foto 149, Foto 150, Foto 151, Foto 152, Foto 153, Foto 154

 Teori om vandløftning

   
Gruppe 9: Trædemøller
Foto 156

 Teori om vandløftning

  Gruppe 10: Trædemøller
Foto 155

 Teori om vandløftning

  Gruppe 20: Frihedspumpen i Kina
Foto 157, Foto 158, Foto 159, Foto 160, Foto 161

 Teori om vandløftning

   
Gruppe 21: Spiralformede hjul
Foto 143, Foto 144, Foto 145, Foto 146, Foto 147

 Teori om vandløftning

  Gruppe 22: Øseværk
Foto 85, Foto 86, Foto 87, Foto 88, Foto 98, Foto 99, Foto 100, Foto 101, Foto 131, Foto 132, Foto 133, Foto 134, Foto 135, Foto 136, Foto 137, Foto 138

 Teori om vandløftning

  Gruppe 23: Hejsespil
Foto 28, Foto 29, Foto 30, Foto 31, Foto 32

 Teori om vandløftning

     
Gruppe 24: Vindmøller
Foto 63, Foto 64, Foto 65, Foto 66, Foto 67, Foto 68, Foto 74

 Teori om vandløftning

  Gruppe 25: Løftehjul
Foto 33, Foto 34, Foto 35, Foto 36, Foto 37, Foto 38, Foto 39, Foto 40, Foto 41, Foto 42, Foto 43, Foto 44, Foto 45, Foto 46, Foto 47, Foto 48, Foto 49, Foto 50, Foto 51, Foto 52, Foto 53, Foto 54, Foto 55, Foto 56, Foto 57, Foto 58, Foto 59, Foto 60, Foto 61, Foto 62

 Teori om vandløftning