Tom blok Grå pil Udviklingsafdelingen Grå pil MuseumsbesøgGrå pil Industrion
Industrion

Kerkrade, i det sydligste Holland

Besøgt d. 10.8.05 af Poul Kattler (i anden anledning)

Kontakt: Gène Bertrand

Det er et regionalt finansieret (75%) museum med et årligt besøgstal på 50.-60.000, langt under hvad potentialet i det befolkningsrige område ellers kunne give anledning til. Åbnede i 1998 efter en 6 års etableringsfase. Afsat i et lille minemuseum i et flot, gammelt kloster. Egnen er socio-økonomisk præget af nedlæggelse af kulminer (i 70’erne) og relativt vellykkede forsøg på at etablere andre erhverv, herunder ikke mindst turisme. Ligger lige opad fransktalende del af Belgien og Tyskland.

Museet har ca. det gulvareal, som Experimentarium har, fordelt på 2/3 permanent udstilling (der dog allerede er under fornyelse) og 1/3 særudstillinger, der udskiftes meget hyppigt.

Museet er en blanding mellem et teknisk museum, Arbejdermuseet og et Science Center. Politikken er skiftet efter en periode med en direktør, der var gammeldags indstillet, en overgangsfigur, og nu en ny leder, Hans, som er indstillet på moderne museumsmetoder. De vil gerne lave udstillinger, der kombinerer arbejdende maskiner / industriel teknologi med livsvilkår / dagligliv og med bagvedliggende fænomener / opstillinger. De er meget indstillet på etablering af konsortier med andre museer og at lave udviklingsarbejder med andre.
Gène er director of communication og en gammel ræv i denne sammenhæng. Har boet i byen næsten al tid, og har været med i Industrion fra begyndelsen.

Bygningen ligger lige overfor stationen og er opført, så der er elementer fra typiske industribygninger med i arkitekturen. Også mineskakt.

På billedet tv. ses et barn sætte gang i en cylinder-arm, koblet til en krankshaft, der driver karrusellen rundt (ja, der er en bremse installeret). Lige ved siden af arbejder maskiner og leverer kraft og producerer (nede i enden) elektricitet. Bag fotografen findes arbejderbolig, pantelåner osv.


Der satses som noget nyt på science shows (som der tages en ekstra euro for). De varetages en særlig ansvarlig medarbejder med en gruppe af medarbejdere, der kommer ind for netop at lave shows. De køber shows i Holland eller i udlandet, inkl. optræning og opfølgning. Har ganske mange på repertoiret. Populært show om statisk elektricitet. De vil til at have en trillevogn, hvor show-folkene kører rundt i udstillingerne og viser smagsprøver fra showet inden det kører.

De har også stor succes med værksteder. I weekender og ferier er de åbne, så man – mod betaling – får et kit, og kan bede om instruktion. Skoleklasser booker tid, men får ikke en gennemgående pilot på. Mere fleksibelt, hvor længe man bliver ved, så længe der er plads. På billedet ses nogle LEGO modeller, som er miniature kopier af maskiner, der findes i udstillingen. Pointen er at grupper af børn bygger forskellige modeller, sætter sig ind i hvad de i virkeligheden laver, sætter dem på den fælles kraft-aksel (drevet af elektrisk motor eller dampmotor) og fortæller de andre børn om apparatet.

Industrion er i gang med et samarbejde med LEGO om et udstillingsprojekt. De samler partnere, og mangler partnere i Tyskland og England, som kan udløse en kontant støtte fra LEGO til udstillingen. Er næppe direkte af interesse for os.

Fremtiden for Industrion er lidt usikker. I al fald vil de sikre et økonomisk fundament, der ikke gør at evt. reducerede regionale midler slår dem af banen. De arbejder med et storstilet projekt om en kombination af en tema-park og et science center i området tæt ved museet. Parken skal i givet fald etableres med selvstændig økonomi og helt selvejende.

Deres reception (der med butik bygges om i efteråret 2005) fungerer også som billetkontor for statsbanerne, billetkontor for veterantoget og som turistkontor. Museet ligger lige overfor stationen.

De har gode relationer til klubber af entusiaster. Der holdes træf med racerbiler, dampdrevne, store maskiner og modeltog. De er ved at etablere en udendørs science park. Det vil ske over nogle omgange. Inspireret af bl.a. Heureka.