Tom blok
Hvad jeg oplevede under PIE-workshop'en:

I uge 34 var jeg til en workshop organiseret af MIT (Massachusett Institute of Technology) og en række Science Centre i USA.

Vi arbejdede med resultater fra ny forskning i hvordan uddannelsessektoren og museerne via eksperimentering med fx LEGO Robolab udstyr kan lave ny og bedre læring med ny teknologi.

Det er også det man nogen gange kalder konstruktionisme, hvor man mener at begrebsdannelse og læring hænger nøje sammen med fysiske oplevelser og eksperimenter.

De 5 dages workshop sluttede med en festival (MindFest), hvor publikum var inviteret til at lege med udstyret (og meget mere).

Hvad var mit overordnede indtryk?

Den teknologi, som nu er til rådighed, er meget velegnet som pædagogisk redskab både som afmystificering af div. involverede teknikker, men især som redskaber til at forstå naturvidenskabelige metoder og sætte børn og unge i en skabende position (i modsætning til passiv indlæring). Udstyret lægger op til mange kreative / kunstneriske vinkler.

Der er tale om mikro-computere, sensorer og motorer, samt brugervenlig programmering, som minder om LEGO Robolab, men som er mere udviklet og lægger op til endnu flere frihedsgrader. Meget andet end LEGO kommer i spil.

Amerikanerne på workshoppen lagde meget vægt på de individuelle, kreative processer uden nogen form for styring (andet end grejets begrænsninger). Man er meget glade for alle kvantitative muligheder (opsamle data) og er dermed - efter min mening - i modstrid med moderne og praktiske måder at forstå videnskab på. Mere om det, hvis du gider læse videre i detaljerne.

Det amerikanske skolesystem har meget svært ved at adoptere denne slags ideer. Der er masser af tests, som tvinger lærere og elever til at holde sig til et let reproducerbart pensum. Og der er ydermere megen konservatisme i systemerne. Så har vi det heldigvis lettere i Danmark.

Hvordan kommer vi videre?

Først skal vi, Learning Lab Denmark og andre interesserede kræfter tænke os om og vurdere, på hvilken måde vi i Danmark kan nyde gavn af denne pædagogik.

Dernæst har Experimentarium en interesse i at udvikle et eller flere nye tilbud i vores formidling. Se under projektforslaget for at læse nogle tanker om, hvordan vi kunne starte.

Dertil kommer om vi måske til næste Naturvidenskabsfestival kan tilbyde noget, der ligner MindFest? Det gør jeg mig også nogle forsigtige overvejelser om i projektforslaget. Se også beskrivelsen af den festlige og utrolig intense dag med MindFest.

Har du lyst til at læse videre, så se min dagbogsagtige beretning med alle indtrykkene fra 5 dage i selskab med de amerikanske kolleger.
 

Fotos på disse sider er alle i betydelig over-størrelse, så ønsker du at kigge nærmere på dem, så træk hver enkelt billede ud på egen browserside, eller kopier over i tekstbehandling.

Projektforslag
hvad vi måske kan lave på Experimentarium med det sjove udstyr fra MIT

Byggeelementer
som kan bruges i kuglebane-forslaget

Sensorer
jeg har fået i "survival kit"

MindFest
i Fort Worth. Stor og flot begivenhed, som vi måske kan lære noget af?

Se meget mere beskrivelse af Crickets på MIT's hjemmeside herom