Museumstramway Mariazell

Besøgt i september 2016

Midt ude i nowhere finder man en omfattende samling museumssporvogne fra hele Østrig. Museumsbanen på 2,33 km. længde er relativt ny, anlagt med normalspor på en lille strækning mellem Mariazell og Erlaufsee. Delvist på ikke benyttet tracé fra Mariazellerbahn (syd for Mariazell banegård, der ligger lidt i udkanten af byen) og delvis langs en landevej.

Banen blev først elektrificeret i 2014, hvilket betyder at driftvognene nu for alvor kan komme ud at køre på "egne" skinner. Driftvognene er dog hyppige gæster på de "originale" baner, fx i Wien.

Remisenlæg kommer også fra Mariazellerbahn. Der køres i sæsonen sidst i maj til sidst i oktober i weekenderne.

Der køres normalt i en times-plan med ét vogntog ad gangen, hvis der er ekstra behov kan køreplanen suppleres med et ekstra vogntog til halvtimesdrift med krydsning ved Mariazell banegård.

>> Besøg banens hjemmeside

>> Omtalen af banen på wikipedia (tysk)

Og møder minsandten en dampsporvogn ude i Mariazell. Den må vi ud og køre med. Lokomotiv og materiel er fra Saltzburg.

Nyd de dejlige billeder og ikke mindst den stemningsfulde lyd i filmen, jeg optog.

Lige før der fløjtes til afgang i retning mod Mariazell Promenadeweg.

Vi bliver skubbet hen til endestationen Promenadeweg forbi det nyanlagte (2008) trekantsspor.

hvor vi nu er klar til afgang med lokomotivet i front.

Fed sort røg afslører at det kniber for sporvognslokomotivet at trække os op ad bakke.

Ved sløjfen i Erlaufsee får lokomotivet vand på.


Og der kommer også ekstra kul på.


Og nu retur mod Mariazell.


Ubevogtede overskæringer skal klares af en mand med et rødt flag. I baggrunden Mariazellbahns moderne togsæt på rangerspor.


Og nu tilbage på Promenadenweg til en ny rundtur. Men hov, nu er lokomotivet i den forkerte ende!

Drengen får nu ansvar for det røde flag, når vi skal bakke.

Togstammen skal nu ud og vendes i trekantsporet.

Jo, den unge medarbejder nåede at skifte sporet og afventer nu at skifte det tilbage.

Nu tøffer toget ud i enden af trekantsporet, og kan returnere retvendt til Mariazell banegård.

Og så skal der fra banegården køres en ny dobbelttur til Erlaufsee.

Remiseområdet til museumssporvejen med normalspor. Tårnvognen blev benyttet da banen fik luftledning i 2014.

Så dukker dampsporvognen minsandten op bag remiserne.

Området har før været en del af Mariazellbahns areal, så der har været blandet sporvidde 760 mm og 1365 mm. Dette er dog de eneste rester af denne sameksistens.

Bagved afsløres en ret stor sporsløjfe til remiserne, hvor det restaurerede materiel opbevares.

Et kig ind i remisen, der rummer rigtig mange driftsvogne.

Men banens opbygning tillader ikke mere end maks. to vogntog af gangen, dvs. halvtimesdrift. Synd for banen, for de har så mange flotte vogne, der burde luftes noget mere.

Ikke alle reservedele er forsvarligt under tag.

Flotte master til sporvejen. Det er Mariazellerbahn til højre.

>> Se beskrivelsen af smalsporsbanen Mariazellerbahn med 760 mm. sporvidde