Tom blok
Effektkurven for en mand
Gul streg
Vi stiller os følgende spørgsmål: Er det muligt at bestemme den rette hastighed hvormed en mand skal trække en spand op af brønden.
I dette tilfælde må man supplere de fysiske vægtstangslove med love hentet fra fysiologien.

En meget tung spand kan en mand næsten ikke løfte. En tom spand kan han hæve med en hastighed på 1.3 m/s eller 5 km/h.

Den tunge spand har hastigheden 0 og den tomme spand v=1.3 m/s. Et eller andet sted mellem disse to yderpunkter skal vi finde den rigtige hastighed.

Nomenklatur

v lodret hastighed m/s
F lodret kraft N
P effekt eller water watt watt

Forsøgskurve og effekkurve

Øverst har vi en forsøgskurve som angiver kraften som funktion af hastigheden. Denne kurve skyldes Euler.
Den næste kurve får vi ved at multiplicere Eulers forsøgsværdier med den tilhørende hastighed. Altså:

formel

Af kurven kan vi aflæse at den maksimale effekt opstår når vi løfter spanden med en hastighed på 0,55 m/s. Med denne hastighed bliver effekten lig med 76 watt.

 Næste kapitel: Reagensglasset