Ringbanen afsluttet, Metro-cityringen besluttet: Privatbilerne vandt slaget om København

D. 6. januar 2007 åbnede Ny Ellebjerg station og metroen til lufthavnen åbnede i oktober 2007.
D. 2. december 2005 blev der truffet principbeslutning om at igangsætte byggeriet af en metro-cityring rundt under det centrale København. Byggeriet er siden gået igang og bliver formentlig forsinket, så opstart i 2018 er næppe sandsynlig.

Metroen i København er hidtil karakteriseret ved at være
  • have en besynderlig linieføring på Amager, ikke hvor folk bor
  • en teknisk løsning (førerløs), der er dyr og kompliceret
  • en projektledelse og leverandører, der førte til to års forsinkelse og dobbelt pris
  • optimistisk passager-prognose, der sammen med den store pris fører selskabet ned et en gældsspiral
  • en selskabskonstruktion udenfor offentlighedens kontrol

Det er nu dette selskab med denne teknologi, der er igang med at administrere 15 - 25 mia skatteyderbetalte penge til en tvivlsom Metro-cityring.


Første S-tog stopper på den høje del af Ny Ellebjerg station på vej ind mod byen kl. 11.37 6. januar.


Trafikproblemerne i København løses slet ikke med en metro-ring
Først og fremmest lider København under en massiv privatbilisme ind og ud af byen og igennem byen.
Der mangler totalt en plan for, hvad man vil gøre ved det! Og det kan en city-metro-ring overhovedet ikke gøre noget ved.
Ørestadsselskabet beregner tilmed at en metro-ring kun vil aflaste vejene i det berørte område med ½ %.

Se et glimrende indlæg til debatten hentet fra Ugebladet Ingeniøren.
Ikke megen politisk kritik
På trods af de tvivlsomme odds er næsten ingen politikere kritiske. Kun Enhedslisten har udtrykt skepsis og kritik.

>> Nu også forgreninger til Nordhavnen og Sydhavnen.

Letbaner ville have været et meget bedre bud
For de samme penge kunne man trin for trin have indført letbaner i København, der på glimrende vis ville kunne supplere de eksisterende S-baner og Metroen.
  • For de samme penge kan man få 8 gange så meget bane, ligeså effektiv transport af mange flere mennesker.
  • En letbaneløsning vil med radiallinier og en stor tværlinie for alvor kunne få bilister til at sætte bilen.
  • Letbaner lægger op til en positiv trafiksanering af en række hårdt belastede gademiljøer.
  • En letbaneløsning passer som fod i hose med en betalingsring, hvorfra indtægter kan financiere yderligere udbygning af kollektiv transport.

Se hvad hjemmesiden letbaner.dk siger om beslutningen om en metro-cityring


Bilerne har sejret af helvede til
Til gengæld er der fuld gang i arbejdet med at gøre det lettere for privatbiler at komme ind i det centrale København. I aftalen fra 2. december er der afsat 1½ milliard til at lave en forbindelsesvej fra Lyngbyvejen til havnen. Den naturlige fortsættelse vil være en tunnel under havnen med forbindelse også til Amager, inkl. store parkeringsanlæg.


Stopper metroen andre projekter?
Er det dyre metrobyggeri en gateway til mere højkvalitets off. transport, eller er det "end-of-the-road" i Københavns Kommune? Svært at sige...


Hvorfor kigger man ikke til udlandet?
København er meget alene med at satse på udbygning af metro. Tag til Tyskland, Frankring og Schweitz. Se hvad der sker i og omkring byerne.
Hér er der ingen der er i tvivl om, hvordan man hurtigt, effektivt og billigt får højkvalitets offentlig transport. Hér er letbaner sat på dagsordenen.

Politikerne har fredet biltrafikken
Se bare på de politikere, der står bag fredagens trafikforlig. Er der nogen af dem, der cykler eller bruger offentlig transport? Nej, vel?
Metro-cityringen er ikke et redskab for at give mere fredelige veje i København og forbedre den offentlige transport. Beslutningen en en kombination af præstigebyggeri og bilismens sejr på gadeplan!

Man kan frygte at yderligere krav om investeringer i ny, kollektiv transport i København (fx. en letbane fra Herlev/ Brønshøj via Nørrebrogade til Amagerbrogade) være fejet bort fra den politiske arena i de mange, mange år, der nu skal bores tunnelrør under København.

Her ses moderne letbane i centrum af Rostock lige syd for den danske grænse. Se mere til deres løsning!