Miniatur Wunderland

Besøgt senest i februar 2013

Så tæt på Danmark. Et vidunderligt udflugtsmål i Hamburgs historiske havneområde tæt ved centrum, der kan anbefales til alle, ikke kun jernbane interesserede. Der er noget til alle: Detaljer i overvældende omfang; historier placeret allevegne; tog, biler og fly "life". Det er for børn, for voksne - og så er det en attraktion, der er rar at opholde sig i. En kort tur = 3 timer. En lang tur = 8 timer.

Operatør med walkie-talkie har opdaget at toggangen på hovedsporet ind under Las Vegas har været stoppet. Det drejer sig om et kort godstog, der står stille og har hjulspind på vej ind i en tunnel. Det efterfølgende tog bliver brugt til at trække det havarerede tog ud af tunnelen.

Anlægget åbnede med de centrale afsnit i 2001 og er udbygget siden da. Wunderland modtager en million betalende gæster per år. Og er dermed Hamburgs største turist attraktion!

Anlægget er i skala 1:87, som hedder H0 (hå-nul = halv nul størrelse). Det er digitalt styret delvis med vekselstrøm (Märklin) og jævnstrøm (Fleischmann og alle øvrige typer). De to typer kan i princippet dele vogne (hvis koblingerne passer), men kan ikke dele lokomotiver. I praksis er de helt adskilte, for der er også lys i vognene, og det skal skaffes på forskellig facon: Märklin henter strøm fra en midter-leder, der er godt skjult i designet, som som alligevel tydeligt kan anes, hvis man véd, hvad man skal kigge efter. De andre vogne henter strøm via hjulene (der derfor må have strømisolerede hjulaksler).

Digital drift betyder, at der er påtrykt samme strøm ud gennem skinnerne alle vegne i anlægget, men hvert af de 930 driftlokomotiver har et nummer og er i kontakt med fjernstyringsanlægget og bruger den strøm, som det har brug for. Fjernstyringen kender til køreplaner, togets berammede fart, øvrige fartbegrænsninger, nedbremser og accellerer toget realistisk ved signaler og stationer. Signal går hele tiden ud til lokomotivet. Der kan også være lyde i togene, der styres af fjernbetjeningen. De 14.450 vogne tapper bare strøm til interiør belysningen.

Der er i det centrale Tyskland, i Østrig og især i Schweiz en del smalsporede strækninger, som er separate anlæg med egne depoter og vognløb. Der er sågar kombinerede strækninger i Schweiz, hvor både normalsporede og smalsporede (1000 mm) tog kan køre på samme streng (treskinne drift).

I tillæg til togene er der en masse selvkørende (last)biler af mærket Faller, som også er digitalt styrede. Bilerne har en føler, der kan mærke en styre-ledning i vejbanen. Systemet respekterer færdselsreglerne og sikrer bl.a. at bilerne kan komme til opladning (de har ikke nogen skinner at hente strøm fra).

Nyest er lufthavnen, som har startende og landende fly. Teknikken er en kombination af lastbil-styringen og selv-udviklet styring i "luftrummet". Der blandes fly og biler, også på runway!!!

Jeg opdeler nogle af indtrykkene i 2013 og 14 på denne måde:

  1. Schweiz (afsnit fra 2007)
  2. Knuffingen Lufthavn (afsnit fra 2011)
  3. Øvrige afsnit

Besøg også Miniatur Wunderland med bittesmå Google Stretview køretøjer, fx udsigten midt på fodboldstadium.


Hvor kommer gæsterne fra?
Som jeg har oplevet det, så er ca. 10% på hverdagene børn. Nogenlunde lige mange mænd og kvinder. Og ikke synligt mange entusiaster. Alle gæster bliver spurgt hvilket land de kommer fra (tyskere delstater) og om det er første gang, de kommer. Det bruges selvfølgelig i deres markedsføring, men det vises også på en stor skærm i udstillingsområdet. Det er i sig selv en attraktion, synes gæsterne.